Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá bất động sản tại Đà Nẵng

1. Trình tự thực hiện: 

– Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng;

– Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; lập giấy biên nhận hẹn ngày trả hồ sơ;

– Bước 3: Trả kết quả tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng

3. Thành phần hồ sơ: 

– Đơn xin cấp chứng chỉ có dán ảnh 4 x 6 của người xin cấp chứng chỉ có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tạm trú của người xin cấp chứng chỉ.

– 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp chứng chỉ;

– Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ;

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                                                              

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ                                 

9. Lệ phí: Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản là: 200.000 đồng.

10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đăng ký cấp (hoặc cấp lại) chứng chỉ môi giới (hoặc định giá) bất động sản.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Không phải là cán bộ, công chức nhà nước;

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù;

– Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản;

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

– Luật kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006.

– Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

– Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI;

CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

(Ban hành tại Thông báo số 72 /TB-SXD-QLN  ngày 12 /11/2008

 của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

                                                  …………………, ngày……tháng……năm……

(ảnh 4×6)

(ảnh 4×6)

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

1. Tên cá nhân:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Nơi sinh:

4. Quốc tịch:

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu). . . . . .ngày cấp. . . . .. . .nơi cấp 

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại để liên hệ :

8. Trình độ chuyên môn (đính kèm bản sao có chứng thực): 

– Văn bằng, chứng chỉ đã được cấp : . . . . .

– Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đào tạo về môi giới (hoặc định giá) bất động sản : 

+ Do cơ sở đào tạo . . . . . . . . . . . . . .  . tổ chức từ ngày . . . . đến ngày . . . . . 

+ Địa chỉ cơ sở đào tạo: . . . . . 

9. Bản thân hiện nay không phải là cán bộ, công chức nhà nước và cam kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề trong hoạt động theo đúng chứng chỉ  được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú (hoặc tạm trú) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

(*) Trường hợp cấp lại phải nêu rõ lý do đăng ký cấp lại chứng chỉ trong đơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *