Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2019

Thực hiện các quy định về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự… Đọc tiếp »Thông báo thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2019